home Tra cứu BnS (BnS) Nhẫn Kinh Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

(BnS) Nhẫn Kinh Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm

  • Phụ bản solo Đấu Trường Hải Tặc
  • Dùng Huy Hiệu Đoàn Hải Tặc Mèo để đổi Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1) tại Thương gia chiến trường Eosin (biểu tượng thanh long trên bản đồ)

2, Chỉ số Nhẫn Kinh Thiên (theo cấp)

3, Hiệu ứng theo bộ

4, Nguyên liệu nâng cấp Nhẫn Kinh Thiên (1-10)

CấpChắc chắn    Chắc chắn 
Tế vật>>
Cấp 1 - Cấp 2Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505003040204
Cấp 2 - Cấp 3Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505003040204
Cấp 3 - Cấp 4Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505003040204
Cấp 4 - Cấp 5Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505003040204
Cấp 5 - Cấp 6Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505003040204
Cấp 6 - Cấp 7Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505003040204
Cấp 7 - Cấp 8Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505003040204
Cấp 8 - Cấp 9Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505003040204
Cấp 9 - Cấp 10Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505003040204

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Nhẫn Kinh Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)