home Tra cứu BnS (BnS) Nhẫn Cực Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

(BnS) Nhẫn Cực Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm

  • Phụ bản tím Hang Hắc Long
  • Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1) được nâng cấp từ Nhẫn Minh Vương trong phụ bản này

2, Chỉ số Nhẫn Cực Thiên (theo cấp)

3, Nguyên liệu nâng cấp Nhẫn Cực Thiên (1-10)

CấpChắc chắn    Chắc chắn 
Tế vật
Cấp 1 - Cấp 2Nhẫn Thiên Hoa (cấp 1)50010006040404
Cấp 2 - Cấp 3Nhẫn Thiên Hoa (cấp 1)50010006040404
Cấp 3 - Cấp 4Nhẫn Thiên Hoa (cấp 1)50010006040404
Cấp 4 - Cấp 5Nhẫn Thiên Hoa (cấp 1)50010006040404
Cấp 5 - Cấp 6Nhẫn Thiên Hoa (cấp 1)50010006040404
Cấp 6 - Cấp 7Nhẫn Thiên Hoa (cấp 1)50010006040404
Cấp 7 - Cấp 8Nhẫn Thiên Hoa (cấp 1)50010006040404
Cấp 8 - Cấp 9Nhẫn Thiên Hoa (cấp 1)50010006040404
Cấp 9 - Cấp 10Nhẫn Thiên Hoa (cấp 1)50010006040404

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Nhẫn Cực Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)