home Tra cứu BnS (BnS) Nhẫn Cực Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

(BnS) Nhẫn Cực Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm

  • Phụ bản tím Hang Hắc Long
  • Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1) được nâng cấp từ Nhẫn Minh Vương trong phụ bản này

2, Chỉ số Nhẫn Cực Thiên (theo cấp)

3, Nguyên liệu nâng cấp Nhẫn Cực Thiên (1-10)

CấpChắc chắn    Chắc chắn 
Tế vật
Cấp 1 - Cấp 2Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505004030204
Cấp 2 - Cấp 3Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505004030204
Cấp 3 - Cấp 4Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505004030204
Cấp 4 - Cấp 5Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505004030204
Cấp 5 - Cấp 6Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505004030204
Cấp 6 - Cấp 7Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505004030204
Cấp 7 - Cấp 8Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505004030204
Cấp 8 - Cấp 9Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505004030204
Cấp 9 - Cấp 10Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1)2505004030204

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Nhẫn Cực Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)