home Tra cứu BnS (BnS) Nhẫn Cực Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

(BnS) Nhẫn Cực Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)

1, Cách tìm

  • Phụ bản tím Hang Hắc Long
  • Nhẫn Kinh Thiên (cấp 1) được nâng cấp từ Nhẫn Minh Vương trong phụ bản này

2, Chỉ số Nhẫn Cực Thiên (theo cấp)

3, Nguyên liệu nâng cấp Nhẫn Cực Thiên (1-10)

CấpTế vật
Sơ cấp - Kinh Thiên (cấp 1)Nhẫn Chiến Thần100100020410
Sơ cấp - Cực Thiên (cấp 1)Nhẫn Cuồng Thủy100100020410
Cấp 1 - Cấp 3Đá trang sức khai sáng
Cấp 3 - Cấp 6Nhẫn Đại Phong15060150600703
Cấp 6 - Cấp 9Nhẫn Thiết Long15060150600703
Cấp 9 - Cấp 10Nhẫn Thần Linh15060150600710

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Nhẫn Cực Thiên – cách tìm, hiệu ứng, chỉ số và hướng dẫn nâng cấp (full)