home Hệ phái BnS, Tra cứu BnS, Triệu Hồi Sư (BnS) Ngoại hình vũ khí Trượng của Triệu Hồi Sư (full)

(BnS) Ngoại hình vũ khí Trượng của Triệu Hồi Sư (full)

Tên vũ khíCấp độHình ảnhCách tìm
TRƯỢNG (TRIỆU HỒI SƯ)
Trượng Luyện tập1Free
Trượng Đồng4Thương gia vũ khí Tiền Đồn Làng Tre
Trượng Thiên Lĩnh6Vòng quay Lò Hỏa Táng
Trượng Lục Lam8Đánh quái ở Bờ Biển Lục Lam
Trượng Đồng thau11Thương gia vũ khí tại Làng Chài Ô Nhiễm
Trượng Điềm gở14Đánh Bọ Dịch Bệnh trong Động Quỷ (Làng Lục Bảo)
Trượng đồng xanh16Thương gia vũ khí Tiền Đồn Canh Gác
Trượng Yêu ma20Phần thưởng phụ bản Chiến Hạm Hải Tặc Đen
Trượng Sắt21Thương gia vũ khí Suối Hồi Phục
Trượng Đại Mạc24Đánh quái ở Bản đồ Đại Mạc
Trượng Sắt thô26Thương gia vũ khí Làng Đá, Nhà Trọ Yehara
Trượng Sắt thô Thiên Thanh27Thương gia phe phái trại Thiên Thanh Hố Linh Thạch
Trượng Sắt thô Thiên Thanh cấp 128Thương gia phe phái trại Thiên Thanh Hố Linh Thạch
Trượng Quỷ vàng29Vòng quay Suối Hồi Phục
Trượng Thép30Thương gia vũ khí Làng Gốm
Trượng Bọ cạp33Vòng quay định mệnh gần nhà trọ Yehara
Trượng Hắc Thạch34Thương gia vũ khí Làng Nanh Sói, Tiền Đồn Xương Trắng
Trượng Anh Hùng Đại Mạc34- Thương gia cạnh vòng quay tại Nhà Trọ Yehara (2 xu Naryu Bạc)
Trượng Đá Đen Thiên Thanh35Thương gia phe phái Trấn Sắc Thạch
Trượng Hỏa Ngục36PB Lăng Lưu Đày
Trượng Băng giá36Đánh Nộ Thống Thú trong Động Than Thở
Trượng Bạch Liên37Thương gia vũ khí Làng Qilyn
Trượng Sói thần37Vòng quay Nhà Trọ Khiêu Lăng
Trượng Thủy Nguyệt37Đánh quái ở Bản đồ đồng bằng Thủy nguyệt
Trượng Mục Điếm39Vòng quay Tàn Tích Thủy Oa
Trượng Giác Ngộ40Thương gia vũ khí Làng Thân Cây, Làng Phong Đăng
Trượng Thống Soái40PB Cung Thủy Oa
Trượng Ngư Dân40PB Đấu Trường Ngư Dân
Trượng Vạn Lĩnh42Vòng quay Mộ Cương Thi
Trượng Anh Hùng Thủy Nguyệt42- Thương gia cạnh vòng quay tại Làng Phong Đăng
Trượng Thép Thiên Thanh44Thương gia phe phái Rừng Sương Mù
Trượng Simyu45PB Sảnh Ogong
Trượng Ngà Voi45PB Hang Phong Đăng
Trượng Chúa nhện45PB Hang Nhện
Trượng Hải tặc45- PB Cảng Huyết Sắc
- PB Cảng Bóng Mờ
Trượng Qilyn45PB Tàn Tích Qilyn
Trượng Minou45PB Mê Cung Naryu
Trượng Phong thần45PB Mê Cung Naryu
Trượng Thịnh Nộ45Tháp Mushin (tầng 8)
Trượng Cá Mập45PB Cảng Bóng Mờ
Trượng Băng Phẩm45PB Cảng Bóng Mờ
Trượng Băng Họa45PB Cảng Bóng Mờ
Trượng Băng Giá Vàng45PB Cảng Bóng Mờ
Trượng Báo Oán45PB Cảng Bóng Mờ
Trượng Răng Cưa45PB Cảng Bóng Mờ
Trượng Nghịch Đảo45PB Cảng Bóng Mờ
Trượng Hải Tặc Đen45PB Cảng Bóng Mờ
Trượng Ác Nữ45- PB Chiến Hạm Hải Xà
- Mua trong của hàng Thương Long
Trượng Ác Nữ Bão Tố45- PB Cảng Bóng Mờ
- PB Chiến Hạm Poharan
Trượng Chiến Binh45Tháp Mushin (Tầng 7)
Trượng Mạ Bạc45Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Trượng Mạ Vàng45Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Trượng Be Ido45PB Mê Cung Naryu
Trượng Đấu Mệnh45Thương gia Đậu thần ở Làng Lục Bảo, Nhà trọ Yehara, Làng Phong Đăng
Trượng Hổ Phách45Mua trong của hàng Thương Long
Trượng Tinh Vẫn Thạch46Thương gia vũ khí Làng Phong Niên
Trượng Sương Bạc46Đánh quái ở Bản đồ Núi Sương Bạc
Trượng Anh Hùng Sương Bạc46Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Trượng Ngục Talus48PB Ngục Talus
Trượng Huyết Phong50Boss Đồng Linh Thạch
Trượng Người Tuyết50- PB Hang Chúa Tuyết
- PB Hang Người Tuyết
Trượng Ác Quỷ50PB Hang Ác Quỷ
Trượng Kim Phẩm50- PB Hang Ác Quỷ
- PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Trượng Đại Vương50PB Hang Chuanka
Trượng Đại Phong50PB Đầm Cóc
Trượng Mãng Xà50- PB Điện Phục Sinh
- Boss Balrok Thung Lũng Băng Giá
Trượng Bọ Cạp50PB Điện Ác Mộng
Trượng Tuyết Ngọc50PB Cung Tuyết Ngọc
Trượng Thiên Mệnh50PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Trượng Cuồng Loạn50PB Tàn Tích Giai Lệ
Trượng Rực Lửa50PB Tàn Tích Giai Lệ
Trượng Sấm Sét50PB Điện Thờ Hắc Long
Trượng Chiến Thần50PB Cung Tuyết Ngọc
Trượng Đẩu Yêu Ma50Thương gia Đậu thần ở Làng Lục Bảo, Nhà trọ Yehara, Làng Phong Đăng
Trượng Naksun45Tháp Mushin (tầng 15)
Trượng Bão Tố50Thương Nhân Chiến Trường
Trượng Sao Băng50Nâng cấp từ Vũ khí Hổ Phách cấp 45
Trượng Thiên Thạch50Nâng cấp từ Vũ khí Hổ Phách cấp 45
Trượng Hoán Ma50PB Điện Thờ Bóng Ma
Trượng Hắc Long50- PB Rừng Bóng Ma
- PB Nhà Tù Hắc Long
Trượng Thủy Nộ50PB Chiến Hạm Câm Lặng
Trượng Ẩn Sĩ50Làng Thổ Dân
Trượng Phá Địch50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Trượng Sừng Quỷ50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Trượng Thiết Quyền50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Trượng Cốt Rồng50Thương gia Đảo Thiên Mệnh
Trượng Chúa Tể Quỷ50PB Hỏa Ngục
Trượng Vua Quạ50Nâng cấp từ Trượng Tinh Vân 12
Trượng Thiên Đường50Thương nhân chiến trường
Trượng Vô Song50Thương nhân chiến trường
Trượng Mãnh Long50Thương nhân chiến trường
Trượng Thăng Thiên50Nâng cấp từ Trượng Bão Tố 12
Trượng Aman50PB Điện Thờ Aman
Trượng Thiên Không50Vũ khí phiên bản cũ
Trượng Vũ Trụ50Vũ khí phiên bản cũ
Trượng Cực Thiên50Thương gia Thiên Lưu
Trượng Thiết Long50PB Viện Nghiên Cứu Cơ Khí
Trượng Thái Bình50PB Hang Hắc Long
Trượng Tích Bại50PB Kho Vạn Kiếp
Trượng Băng Niệm50PB Đền Bão Tố
Trượng Vệ Long50Nâng cấp từ Vũ khí Vua Quạ
Trượng Đại Thụ55PB Rừng Đại Thụ
Trượng Hiệp Cốc55PB Hang Móng Vuốt
Trượng Ju Nakmun55PB Động Ngầm
Trượng Tàn Ác55PB Kho Báu Naryu
Trượng Thánh Hoàng55Nâng cấp từ Vũ khí Thăng Thiên
Trượng Gulla55PB Đền Bão Cát

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Ngoại hình vũ khí Trượng của Triệu Hồi Sư (full)