home Hệ phái BnS, Pháp Sư, Tra cứu BnS (BnS) Ngoại hình vũ khí Pháp thủ của Pháp Sư (full)

(BnS) Ngoại hình vũ khí Pháp thủ của Pháp Sư (full)

Tên vũ khíCấp độHình ảnhCách tìm
PHÁP THỦ (PHÁP SƯ)
Pháp thủ Luyện tập1Free
Pháp thủ Đồng4Thương gia vũ khí Tiền Đồn Làng Tre
Pháp thủ Thiên Lĩnh6Vòng quay Lò Hỏa Táng
Pháp thủ Lục Lam8Đánh quái ở Bờ Biển Lục Lam
Pháp thủ Đồng thau11Thương gia vũ khí tại Làng Chài Ô Nhiễm
Pháp thủ Điềm gở14Đánh Bọ Dịch Bệnh trong Động Quỷ (Làng Lục Bảo)
Pháp thủ đồng xanh16Thương gia vũ khí Tiền Đồn Canh Gác
Pháp thủ Anh hùng Lục Lam18Thương gia đá quý ở Làng Lục Bảo
Pháp thủ Yêu ma20Phần thưởng phụ bản Chiến Hạm Hải Tặc Đen
Pháp thủ Sắt21Thương gia vũ khí Suối Hồi Phục
Pháp thủ Đại Mạc24Đánh quái ở Bản đồ Đại Mạc
Pháp thủ Sắt thô26Thương gia vũ khí Làng Đá, Nhà Trọ Yehara
Pháp thủ Sắt thô Thiên Thanh27Thương gia phe phái trại Thiên Thanh Hố Linh Thạch
Pháp thủ Sắt thô Thiên Thanh cấp 128Thương gia phe phái trại Thiên Thanh Hố Linh Thạch
Pháp thủ Quỷ vàng29Vòng quay Suối Hồi Phục
Pháp thủ Thép30Thương gia vũ khí Làng Gốm
Pháp thủ Bọ cạp33Vòng quay gần Nhà trọ Yehara
Pháp thủ Hắc Thạch34Thương gia vũ khí Làng Nanh Sói, Tiền Đồn Xương Trắng
Pháp thủ Anh Hùng Đại Mạc34- Thương gia cạnh vòng quay tại Nhà Trọ Yehara (2 xu Naryu Bạc)
Pháp thủ Đá Đen Thiên Thanh35Thương gia phe phái Trấn Sắc Thạch
Pháp thủ Hỏa Ngục36PB Lăng Lưu Đày
Pháp thủ Băng giá36Đánh Nộ Thống Thú trong Động Than Thở
Pháp thủ Bạch Liên37Thương gia vũ khí Làng Qilyn
Pháp thủ Sói thần37Vòng quay Nhà Trọ Khiêu Lăng
Pháp thủ Thủy Nguyệt37Đánh quái ở Bản đồ đồng bằng Thủy nguyệt
Pháp thủ Mục Điếm39Vòng quay Tàn Tích Thủy Oa
Pháp thủ Giác Ngộ40Thương gia vũ khí Làng Thân Cây, Làng Phong Đăng
Pháp thủ Thống Soái40PB Cung Thủy Oa
Pháp thủ Ngư Dân40PB Đấu Trường Ngư Dân
Pháp thủ Vạn Lĩnh42Vòng quay Mộ Cương Thi
Pháp thủ Anh hùng Thủy Nguyệt42Thương gia cạnh vòng quay tại Làng Phong Đăng
Pháp thủ Thép Thiên Thanh44Thương gia phe phái Rừng Sương Mù
Pháp thủ Simyu45PB Sảnh Ogong
Pháp thủ Ngà Voi45PB Hang Phong Đăng
Pháp thủ Chúa nhện45PB Hang Nhện
Pháp thủ Hải tặc45- PB Cảng Huyết Sắc
- PB Cảng Bóng Mờ
Pháp thủ Qilyn45PB Tàn Tích Qilyn
Pháp thủ Minou45PB Mê Cung Naryu
Pháp thủ Phong thần45PB Mê Cung Naryu
Pháp thủ Thịnh Nộ45Tháp Mushin (tầng 8)
Pháp thủ Cá Mập45PB Cảng Bóng Mờ
Pháp thủ Băng Phẩm45PB Cảng Bóng Mờ
Pháp thủ Băng Họa45PB Cảng Bóng Mờ
Pháp thủ Băng Giá Vàng45PB Cảng Bóng Mờ
Pháp thủ Báo Oán45PB Cảng Bóng Mờ
Pháp thủ Răng Cưa45PB Cảng Bóng Mờ
Pháp thủ Nghịch Đảo45PB Cảng Bóng Mờ
Pháp thủ Hải Tặc Đen45PB Cảng Bóng Mờ
Pháp thủ Ác Nữ45- PB Chiến Hạm Hải Xà
- Mua trong của hàng Thương Long
Pháp thủ Ác Nữ Bão Tố45- PB Cảng Bóng Mờ
- PB Chiến Hạm Poharan
Pháp thủ Chiến Binh45Tháp Mushin (Tầng 7)
Pháp thủ Mạ Bạc45Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Pháp thủ Mạ Vàng45Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Pháp thủ Be Ido45PB Mê Cung Naryu
Pháp thủ Đấu Mệnh45Thương gia Đậu thần ở Làng Lục Bảo, Nhà trọ Yehara, Làng Phong Đăng
Pháp thủ Hổ Phách45Mua trong của hàng Thương Long
Pháp thủ Tinh Vẫn Thạch46Thương gia vũ khí Làng Phong Niên
Pháp thủ Sương Bạc46Đánh quái ở Bản đồ Núi Sương Bạc
Pháp thủ Anh Hùng Sương Bạc46Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Pháp thủ Ngục Talus48PB Ngục Talus
Pháp thủ Huyết Phong50Boss Đồng Linh Thạch
Pháp thủ Người Tuyết50- PB Hang Chúa Tuyết
- PB Hang Người Tuyết
Pháp thủ Ác Quỷ50PB Hang Ác Quỷ
Pháp thủ Kim Phẩm50- PB Hang Ác Quỷ
- PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Pháp thủ Đại Vương50PB Hang Chuanka
Pháp thủ Đại Phong50PB Đầm Cóc
Pháp thủ Mãng Xà50- PB Điện Phục Sinh
- Boss Balrok Thung Lũng Băng Giá
Pháp thủ Lồng Đèn50PB Hang Người Tuyết
Pháp thủ Bọ Cạp50PB Điện Ác Mộng
Pháp thủ Tuyết Ngọc50PB Cung Tuyết Ngọc
Pháp thủ Thiên Mệnh50PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Pháp thủ Cuồng Loạn50PB Tàn Tích Giai Lệ
Pháp thủ Rực Lửa50PB Tàn Tích Giai Lệ
Pháp thủ Sấm Sét50PB Điện Thờ Hắc Long
Pháp thủ Chiến Thần50PB Cung Tuyết Ngọc
Pháp thủ Đẩu Yêu Ma50Thương gia Đậu thần ở Làng Lục Bảo, Nhà trọ Yehara, Làng Phong Đăng
Pháp thủ Naksun45Tháp Mushin (tầng 15)
Pháp thủ Bão Tố (sơ cấp)50Thương Nhân Chiến Trường
Pháp thủ Sao Băng50Nâng cấp từ Vũ khí Hổ Phách cấp 45
Pháp thủ Thiên Thạch50Nâng cấp từ Vũ khí Hổ Phách cấp 45
Pháp thủ Hoán Ma50PB Điện Thờ Bóng Ma
Pháp thủ Hắc Long50- PB Rừng Bóng Ma
- PB Nhà Tù Hắc Long
Pháp thủ Thủy Nộ50PB Chiến Hạm Câm Lặng
Pháp thủ Ẩn Sĩ50Làng Thổ Dân
Pháp thủ Phá Địch50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Pháp thủ Sừng Quỷ50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Pháp thủ Thiết Quyền50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Pháp thủ Cốt Rồng50Thương gia Đảo Thiên Mệnh
Pháp thủ Chúa Tể Quỷ50PB Hỏa Ngục
Pháp thủ Vua Quạ50Nâng cấp từ Pháp thủ Tinh Vân 12
Pháp thủ Thiên Đường50Thương nhân chiến trường
Pháp thủ Vô Song50Thương nhân chiến trường
Pháp thủ Mãnh Long50Thương nhân chiến trường
Pháp thủ Thăng Thiên50Nâng cấp từ Pháp thủ Bão Tố 12
Pháp thủ Aman50PB Điện Thờ Aman
Pháp thủ Thiên Không50Vũ khí phiên bản cũ
Pháp thủ Vũ Trụ50Vũ khí phiên bản cũ
Pháp thủ Cực Thiên50Thương gia Thiên Lưu
Pháp thủ Thiết Long50PB Viện Nghiên Cứu Cơ Khí
Pháp thủ Thái Bình50PB Hang Hắc Long
Pháp thủ Tích Bại50PB Kho Vạn Kiếp
Pháp thủ Băng Niệm50PB Đền Bão Tố
Pháp thủ Vệ Long50Nâng cấp từ Vũ khí Vua Quạ
Pháp thủ Đại Thụ55PB Rừng Đại Thụ
Pháp thủ Hiệp Cốc55PB Hang Móng Vuốt
Pháp thủ Ju Nakmun55PB Động Ngầm
Pháp thủ Tàn Ác55PB Kho Báu Naryu
Pháp thủ Thánh Hoàng55Nâng cấp từ Vũ khí Thăng Thiên
Pháp thủ Gulla55PB Đền Bão Cát

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Ngoại hình vũ khí Pháp thủ của Pháp Sư (full)