home Hệ phái BnS, Kiếm Sư, Tra cứu BnS (BnS) Ngoại hình vũ khí Kiếm của Kiếm Sư (full)

(BnS) Ngoại hình vũ khí Kiếm của Kiếm Sư (full)

Tên vũ khíCấp độHình ảnhCách tìm
KIẾM (KIẾM SƯ)
Kiếm Luyện tập1Free
Kiếm Đồng4Thương gia vũ khí Tiền Đồn Làng Tre
Kiếm Thiên Lĩnh6Vòng quay Lò Hỏa Táng
Kiếm Lục Lam8Đánh quái ở Bờ Biển Lục Lam
Kiếm Đồng thau11Thương gia vũ khí tại Làng Chài Ô Nhiễm
Kiếm Điềm gở14Đánh Bọ Dịch Bệnh trong Động Quỷ (Làng Lục Bảo)
Kiếm đồng xanh16Thương gia vũ khí Tiền Đồn Canh Gác
Kiếm Yêu ma20Phần thưởng phụ bản Chiến Hạm Hải Tặc Đen
Kiếm Sắt21Thương gia vũ khí Suối Hồi Phục
Kiếm Đại Mạc24Đánh quái ở Bản đồ Đại Mạc
Kiếm Sắt thô26Thương gia vũ khí Làng Đá, Nhà Trọ Yehara
Kiếm Sắt thô Thiên Thanh27Thương gia phe phái trại Thiên Thanh Hố Linh Thạch
Kiếm Sắt thô Thiên Thanh cấp 128Thương gia phe phái trại Thiên Thanh Hố Linh Thạch
Kiếm Quỷ vàng29Vòng quay Suối Hồi Phục
Kiếm Thép30Thương gia vũ khí Làng Gốm
Kiếm Bọ cạp33Vòng quay định mệnh gần nhà trọ Yehara
Kiếm Hắc Thạch34Thương gia vũ khí Làng Nanh Sói, Tiền Đồn Xương Trắng
Kiếm Anh Hùng Đại Mạc34- Thương gia cạnh vòng quay tại Nhà Trọ Yehara (2 xu Naryu Bạc)
Kiếm Đá Đen Thiên Thanh35Thương gia phe phái Trấn Sắc Thạch
Kiếm Hỏa Ngục36PB Lăng Lưu Đày
Kiếm Băng giá36Đánh Nộ Thống Thú trong Động Than Thở
Kiếm Bạch Liên37Thương gia vũ khí Làng Qilyn
Kiếm Sói thần37Vòng quay Nhà Trọ Khiêu Lăng
Kiếm Thủy Nguyệt37Đánh quái ở Bản đồ đồng bằng Thủy nguyệt
Kiếm Mục Điếm39Vòng quay Tàn Tích Thủy Oa
Kiếm Giác Ngộ40Thương gia vũ khí Làng Thân Cây, Làng Phong Đăng
Kiếm Thống Soái40PB Cung Thủy Oa
Kiếm Ngư Dân40PB Đấu Trường Ngư Dân
Kiếm Vạn Lĩnh42Vòng quay Mộ Cương Thi
Kiếm Anh Hùng Thủy Nguyệt42- Thương gia cạnh vòng quay tại Làng Phong Đăng
Kiếm Thép Thiên Thanh44Thương gia phe phái Rừng Sương Mù
Kiếm Simyu45PB Sảnh Ogong
Kiếm Ngà Voi45PB Hang Phong Đăng
Kiếm Chúa nhện45PB Hang Nhện
Kiếm Hải tặc45- PB Cảng Huyết Sắc
- PB Cảng Bóng Mờ
Kiếm Qilyn45PB Tàn Tích Qilyn
Kiếm Minou45PB Mê Cung Naryu
Kiếm Phong thần45PB Mê Cung Naryu
Kiếm Thịnh Nộ45Tháp Mushin (tầng 8)
Kiếm Cá Mập45PB Cảng Bóng Mờ
Kiếm Băng Phẩm45PB Cảng Bóng Mờ
Kiếm Băng Họa45PB Cảng Bóng Mờ
Kiếm Băng Giá Vàng45PB Cảng Bóng Mờ
Kiếm Báo Oán45PB Cảng Bóng Mờ
Kiếm Răng Cưa45PB Cảng Bóng Mờ
Kiếm Nghịch Đảo45PB Cảng Bóng Mờ
Kiếm Ác Nữ45- PB Chiến Hạm Hải Xà
- Mua trong của hàng Thương Long
Kiếm Ác Nữ Bão Tố45- PB Cảng Bóng Mờ
- PB Chiến Hạm Poharan
Kiếm Chiến Binh45Tháp Mushin (Tầng 7)
Kiếm Mạ Bạc45Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Kiếm Mạ Vàng45Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Kiếm Be Ido45PB Mê Cung Naryu
Kiếm Đấu Mệnh45Thương gia Đậu thần ở Làng Lục Bảo, Nhà trọ Yehara, Làng Phong Đăng
Kiếm Hổ Phách45Mua trong của hàng Thương Long
Kiếm Tinh Vẫn Thạch46Thương gia vũ khí Làng Phong Niên
Kiếm Sương Bạc46Đánh quái ở Bản đồ Núi Sương Bạc
Kiếm Anh Hùng Sương Bạc46Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Kiếm Ngục Talus48PB Ngục Talus
Kiếm Huyết Phong50Boss Đồng Linh Thạch
Kiếm Người Tuyết50- PB Hang Chúa Tuyết
- PB Hang Người Tuyết
Kiếm Ác Quỷ50PB Hang Ác Quỷ
Kiếm Kim Phẩm50- PB Hang Ác Quỷ
- PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Kiếm Đại Vương50PB Hang Chuanka
Kiếm Đại Phong50PB Đầm Cóc
Kiếm Mãng Xà50- PB Điện Phục Sinh
- Boss Balrok Thung Lũng Băng Giá
Kiếm Lồng Đèn50PB Hang Người Tuyết
Kiếm Bọ Cạp50PB Điện Ác Mộng
Kiếm Tuyết Ngọc50PB Cung Tuyết Ngọc
Kiếm Thiên Mệnh50PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Kiếm Cuồng Loạn50PB Tàn Tích Giai Lệ
Kiếm Rực Lửa50PB Tàn Tích Giai Lệ
Kiếm Sấm Sét50PB Điện Thờ Hắc Long
Kiếm Chiến Thần50PB Cung Tuyết Ngọc
Kiếm Đẩu Yêu Ma50Thương gia Đậu thần ở Làng Lục Bảo, Nhà trọ Yehara, Làng Phong Đăng
Kiếm Naksun50Tháp Mushin (tầng 15)
Kiếm Bão Tố50Thương Nhân Chiến Trường
Kiếm Sao Băng50Nâng cấp từ Vũ khí Hổ Phách cấp 45
Kiếm Thiên Thạch50Nâng cấp từ Vũ khí Hổ Phách cấp 45
Kiếm Hoán Ma50PB Điện Thờ Bóng Ma
Kiếm Hắc Long50- PB Rừng Bóng Ma
- PB Nhà Tù Hắc Long
Kiếm Thủy Nộ50PB Chiến Hạm Câm Lặng
Kiếm Ẩn Sĩ50Làng Thổ Dân
Kiếm Phá Địch50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Kiếm Sừng Quỷ50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Kiếm Thiết Quyền50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Kiếm Cốt Rồng50Thương gia Đảo Thiên Mệnh
Kiếm Chúa Tể Quỷ50PB Hỏa Ngục
Kiếm Vua Quạ50Nâng cấp từ Kiếm Tinh Vân 12
Kiếm Thiên Đường50Thương nhân chiến trường
Kiếm Vô Song50Thương nhân chiến trường
Kiếm Mãnh Long50Thương nhân chiến trường
Kiếm Thăng Thiên50Nâng cấp từ Kiếm Bão Tố 12
Kiếm Aman50PB Điện Thờ Aman
Kiếm Thiên Không50Vũ khí phiên bản cũ
Kiếm Vũ Trụ50Vũ khí phiên bản cũ
Kiếm Cực Thiên50Thương gia Thiên Lưu
Kiếm Thiết Long50PB Viện Nghiên Cứu Cơ Khí
Kiếm Thái Bình50PB Hang Hắc Long
Kiếm Tích Bại50PB Kho Vạn Kiếp
Kiếm Băng Niệm50PB Đền Bão Tố
Kiếm Vệ Long50Nâng cấp từ Vũ khí Vua Quạ
Kiếm Đại Thụ55PB Rừng Đại Thụ
Kiếm Hiệp Cốc55PB Hang Móng Vuốt
Kiếm Ju Nakmun55PB Động Ngầm
Kiếm Tàn Ác55PB Kho Báu Naryu
Kiếm Thánh Hoàng55Nâng cấp từ Vũ khí Thăng Thiên
Kiếm Gulla55PB Đền Bão Cát

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Ngoại hình vũ khí Kiếm của Kiếm Sư (full)