home Hệ phái BnS, Khí Công Sư, Tra cứu BnS (BnS) Ngoại hình vũ khí Găng tay đơn của Khí Công Sư (full)

(BnS) Ngoại hình vũ khí Găng tay đơn của Khí Công Sư (full)

Tên vũ khíCấp độHình ảnhCách tìm
GĂNG TAY ĐƠN (KHÍ CÔNG SƯ)
Găng tay đơn Luyện tập1Free
Găng tay đơn Đồng4Thương gia vũ khí Tiền Đồn Làng Tre
Găng tay đơn Thiên Lĩnh6Vòng quay Lò Hỏa Táng
Găng tay đơn Lục Lam8Đánh quái ở Bờ Biển Lục Lam
Găng tay đơn Đồng thau11Thương gia vũ khí tại Làng Chài Ô Nhiễm
Găng tay đơn Điềm gở14Đánh Bọ Dịch Bệnh trong Động Quỷ (Làng Lục Bảo)
Găng tay đơn đồng xanh16Thương gia vũ khí Tiền Đồn Canh Gác
Găng tay đơn Yêu ma20Phần thưởng phụ bản Chiến Hạm Hải Tặc Đen
Găng tay đơn Sắt21Thương gia vũ khí Suối Hồi Phục
Găng tay đơn Đại Mạc24Đánh quái ở Bản đồ Đại Mạc
Găng tay đơn Sắt thô26Thương gia vũ khí Làng Đá, Nhà Trọ Yehara
Găng tay đơn Sắt thô Thiên Thanh27Thương gia phe phái trại Thiên Thanh Hố Linh Thạch
Găng tay đơn Sắt thô Thiên Thanh cấp 128Thương gia phe phái trại Thiên Thanh Hố Linh Thạch
Găng tay đơn Quỷ vàng29Vòng quay Suối Hồi Phục
Găng tay đơn Thép30Thương gia vũ khí Làng Gốm
Găng tay đơn Bọ cạp33Vòng quay định mệnh gần nhà trọ Yehara
Găng tay đơn Hắc Thạch34Thương gia vũ khí Làng Nanh Sói, Tiền Đồn Xương Trắng
Găng tay đơn Anh Hùng Đại Mạc34- Thương gia cạnh vòng quay tại Nhà Trọ Yehara (2 xu Naryu Bạc)
Găng tay đơn Đá Đen Thiên Thanh35Thương gia phe phái Trấn Sắc Thạch
Găng tay đơn Hỏa Ngục36PB Lăng Lưu Đày
Găng tay đơn Băng giá36Đánh Nộ Thống Thú trong Động Than Thở
Găng tay đơn Bạch Liên37Thương gia vũ khí Làng Qilyn
Găng tay đơn Sói thần37Vòng quay Nhà Trọ Khiêu Lăng
Găng tay đơn Thủy Nguyệt37Đánh quái ở Bản đồ đồng bằng Thủy nguyệt
Găng tay đơn Mục Điếm39Vòng quay Tàn Tích Thủy Oa
Găng tay đơn Giác Ngộ40Thương gia vũ khí Làng Thân Cây, Làng Phong Đăng
Găng tay đơn Thống Soái40PB Cung Thủy Oa
Găng tay đơn Ngư Dân40PB Đấu Trường Ngư Dân
Găng tay đơn Vạn Lĩnh42Vòng quay Mộ Cương Thi
Găng tay đơn Anh Hùng Thủy Nguyệt42- Thương gia cạnh vòng quay tại Làng Phong Đăng
Găng tay đơn Thép Thiên Thanh44Thương gia phe phái Rừng Sương Mù
Găng tay đơn Simyu45PB Sảnh Ogong
Găng tay đơn Ngà Voi45PB Hang Phong Đăng
Găng tay đơn Chúa nhện45PB Hang Nhện
Găng tay đơn Hải tặc45- PB Cảng Huyết Sắc
- PB Cảng Bóng Mờ
Găng tay đơn Qilyn45PB Tàn Tích Qilyn
Găng tay đơn Minou45PB Mê Cung Naryu
Găng tay đơn Phong thần45PB Mê Cung Naryu
Găng tay đơn Thịnh Nộ45Tháp Mushin (tầng 8)
Găng tay đơn Cá Mập45PB Cảng Bóng Mờ
Găng tay đơn Băng Phẩm45PB Cảng Bóng Mờ
Găng tay đơn Băng Họa45PB Cảng Bóng Mờ
Găng tay đơn Băng Giá Vàng45PB Cảng Bóng Mờ
Găng tay đơn Báo Oán45PB Cảng Bóng Mờ
Găng tay đơn Răng Cưa45PB Cảng Bóng Mờ
Găng tay đơn Nghịch Đảo45PB Cảng Bóng Mờ
Găng tay đơn Hải Tặc Đen45PB Cảng Bóng Mờ
Găng tay đơn Ác Nữ45- PB Chiến Hạm Hải Xà
- Mua trong của hàng Thương Long
Găng tay đơn Ác Nữ Bão Tố45- PB Cảng Bóng Mờ
- PB Chiến Hạm Poharan
Găng tay đơn Chiến Binh45Tháp Mushin (Tầng 7)
Găng tay đơn Mạ Bạc45Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Găng tay đơn Mạ Vàng45Dùng xu Naryu đổi ở Cửa hàng Thương Long
Găng tay đơn Be Ido45PB Mê Cung Naryu
Găng tay đơn Đấu Mệnh45Thương gia Đậu thần ở Làng Lục Bảo, Nhà trọ Yehara, Làng Phong Đăng
Găng tay đơn Hổ Phách45Mua trong của hàng Thương Long
Găng tay đơn Tinh Vẫn Thạch46Thương gia vũ khí Làng Phong Niên
Găng tay đơn Sương Bạc46Đánh quái ở Bản đồ Núi Sương Bạc
Găng tay đơn Anh Hùng Sương Bạc46Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Găng tay đơn Ngục Talus48PB Ngục Talus
Găng tay đơn Huyết Phong50Boss Đồng Linh Thạch
Găng tay đơn Người Tuyết50- PB Hang Chúa Tuyết
- PB Hang Người Tuyết
Găng tay đơn Ác Quỷ50PB Hang Ác Quỷ
Găng tay đơn Kim Phẩm50- PB Hang Ác Quỷ
- PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Găng tay đơn Đại Vương50PB Hang Chuanka
Găng tay đơn Đại Phong50PB Đầm Cóc
Găng tay đơn Mãng Xà50- PB Điện Phục Sinh
- Boss Balrok Thung Lũng Băng Giá
Găng tay đơn Bọ Cạp50PB Điện Ác Mộng
Găng tay đơn Tuyết Ngọc50PB Cung Tuyết Ngọc
Găng tay đơn Thiên Mệnh50PB Tế Đàn Thiên Mệnh
Găng tay đơn Cuồng Loạn50PB Tàn Tích Giai Lệ
Găng tay đơn Rực Lửa50PB Tàn Tích Giai Lệ
Găng tay đơn Sấm Sét50PB Điện Thờ Hắc Long
Găng tay đơn Chiến Thần50PB Cung Tuyết Ngọc
Găng tay đơn Đẩu Yêu Ma50Thương gia Đậu thần ở Làng Lục Bảo, Nhà trọ Yehara, Làng Phong Đăng
Găng tay đơn Naksun50Tháp Mushin (tầng 15)
Găng tay đơn Bão Tố50Thương Nhân Chiến Trường
Găng tay đơn Sao Băng50Nâng cấp thừ Vũ khí Hổ Phách cấp 45
Găng tay đơn Thiên Thạch50Nâng cấp thừ Vũ khí Hổ Phách cấp 45
Găng tay đơn Hoán Ma50PB Điện Thờ Bóng Ma
Găng tay đơn Hắc Long50- PB Rừng Bóng Ma
- PB Nhà Tù Hắc Long
Găng tay đơn Thủy Nộ50PB Chiến Hạm Câm Lặng
Găng tay đơn Ẩn Sĩ50Làng Thổ Dân
Găng tay đơn Phá Địch50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Găng tay đơn Sừng Quỷ50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Găng tay đơn Thiết Quyền50Thương gia vòng quay Làng Tuyết
Găng tay đơn Cốt Rồng50Thương gia Đảo Thiên Mệnh
Găng tay đơn Chúa Tể Quỷ50PB Hỏa Ngục
Găng tay đơn Vua Quạ50Nâng cấp tử Găng tay đơn Tinh Vân 12
Găng tay đơn Thiên Đường50Thương nhân chiến trường
Găng tay đơn Vô Song50Thương nhân chiến trường
Găng tay đơn Mãnh Long50Thương nhân chiến trường
Găng tay đơn Thăng Thiên50Nâng cấp từ Găng tay đơn Bão Tố 12
Găng tay đơn Aman50PB Điện Thờ Aman
Găng tay đơn Thiên Không50Vũ khí phiên bản cũ
Găng tay đơn Vũ Trụ50Vũ khí phiên bản cũ
Găng tay đơn Cực Thiên50Thương gia Thiên Lưu
Găng tay đơn Thiết Long50PB Viện Nghiên Cứu Cơ Khí
Găng tay đơn Thái Bình50PB Hang Hắc Long
Găng tay đơn Tích Bại50PB Kho Vạn Kiếp
Găng tay đơn Băng Niệm50PB Đền Bão Tố
Găng tay đơn Vệ Long50Nâng cấp từ Vũ khí Vua Quạ
Găng tay đơn Đại Thụ55PB Rừng Đại Thụ
Găng tay đơn Hiệp Cốc55PB Hang Móng Vuốt
Găng tay đơn Ju Nakmun55PB Động Ngầm
Găng tay đơn Tàn Ác55PB Kho Báu Naryu
Găng tay đơn Thánh Hoàng55Nâng cấp từ Vũ khí Thăng Thiên
Găng tay đơn Gulla55PB Đền Bão Cát

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Ngoại hình vũ khí Găng tay đơn của Khí Công Sư (full)