home Đang hot, Hướng dẫn BnS, Phụ bản BnS (BnS) Hướng dẫn phụ bản Tháp Bóng Tối – Vua Quạ (full mech boss 1,2,3,4)

(BnS) Hướng dẫn phụ bản Tháp Bóng Tối – Vua Quạ (full mech boss 1,2,3,4)

BOSS 1: CÓC THIÊN ĐỘC

 

BOSS 2: BAK TAISUN

 

BOSS 3: TƯỚNG QUÂN SHUNA VÀ MOYUN

BOSS 4: VUA QUẠ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn phụ bản Tháp Bóng Tối – Vua Quạ (full mech boss 1,2,3,4)