home Hướng dẫn BnS, Phụ bản BnS (BnS) Hướng dẫn phụ bản Hang Bọ Cạp – Làng Lục Bảo (full)

(BnS) Hướng dẫn phụ bản Hang Bọ Cạp – Làng Lục Bảo (full)

Tổng quan

  • Máu: 10.020
  • Số thanh CC: 2
  • Thời hạn: vô hạn

Mech của Vua bọ cạp

  • Tấn công theo hình chữ nhật trước mặt, có thể né dễ dàng
  • Dùng 2 càng tấn công mạnh mục tiêu
  • Đẻ trừng, 1 thời gian sau sẽ mở thanh bọ cạp con tấn công người chơi

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn phụ bản Hang Bọ Cạp – Làng Lục Bảo (full)