home Hướng dẫn BnS, Phụ bản BnS (BnS) Hướng dẫn phụ bản Doanh Trại Hắc Long – Đảo Đá Thông (full)

(BnS) Hướng dẫn phụ bản Doanh Trại Hắc Long – Đảo Đá Thông (full)

Tổng quan

  • Máu: 12.900
  • Số thanh CC: 2
  • Thời hạn: vô hạn

Mech của Dura

  • Xoay rìu xung quanh, né bằng cách di chuyển ra khỏi tầm xoay hoặc dùng skill đỡ đòn
  • Bổ rìu theo hình chữ nhật trước mặt, di chuyển để né hoặc Q E SS
  • Quét rìu theo hình vòng cung trước mặt

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn phụ bản Doanh Trại Hắc Long – Đảo Đá Thông (full)