home Hướng dẫn BnS, Phụ bản BnS (BnS) Hướng dẫn phụ bản Chiến Hạm Hải Tặc Đen (full)

(BnS) Hướng dẫn phụ bản Chiến Hạm Hải Tặc Đen (full)

Tổng quan

 • Máu: 28.300
 • Số thanh CC: 2
 • Thời hạn: Vô hạn

Mech của Ma Parang

 • Gọi nhiều lính hải tặc đến giúp trong quá trình đánh
 • Tấn công theo hình chữ nhật trước mặt
 • Lẻn ra sau và đấm một phát theo hình vòng cung trước mặt khiến người chơi gục ngã

Tổng quan

 • Máu: 11.700
 • Số thanh CC: 2
 • Thời hạn: vô hạn

Mech của Wun Gwangyi

 • Lẻn ra đằng sau người chơi, tốc kiếm chém một phát cực nhanh
 • Chém theo hình vòng cung trước mặt
 • Mốc 60%, 30% thi triển Ngũ Liên Kiếm, lùi ra sau rồi tiếp cận chém liên tiếp 5 nhát kiếm cực nhanh

Tổng quan

 • Máu: 27.700
 • Số thanh CC: 2
 • Thời hạn: vô hạn

Mech của Gubong

 • Trói hồn người chơi gây gục ngã và giảm tốc độ di chuyển
 • Dùng rìu đập một phát cực mạnh lên đầu người chơi theo hình chữ nhật trước mặt
 • Xoay rìu xung quanh, có thể đỡ bằng cách di chuyển ra khỏi vòng hoặc dùng kỹ năng đỡ đòn
 • Mốc 60% máu trở xuống, Gubong vận tà khí gây sát thương xung quanh mình rồi nhảy bổ vào người chơi từ trên cao xuống

Tổng quan

 • Máu: 44.400
 • Số thanh CC: 2
 • Thời hạn: vô hạn

Mech của Kẻ Xé Xác

 • Xoay xung quanh mình rồi chém từ trái qua phải và ngược lại
 • Mốc 60% máu, tập trung tà khí xung quanh gây sát thương lớn rồi nhảy từ trên cao vào vị trí người chơi, đồng thời gọi nhiều Quỷ đến đánh

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn phụ bản Chiến Hạm Hải Tặc Đen (full)