home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Xuyên thủng hàng phòng ngự (Phần 7 – Chương 6)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Xuyên thủng hàng phòng ngự (Phần 7 – Chương 6)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đến cổng đông Cung điện Dasari (vào long mạch có sẵn)
  • Nói chuyện với chỉ huy Chan Pyun để qua ải
  • Đánh bại Chan Pyun và 20 cận vệ
  • Tiêu diệt đội trưởng cận vệ Kan Chujun
  • Leo lên những bậc thang cánh cổng phía đông cung điện (giết hết lính trên đường đi)
  • Nói chuyện Ku Yyang
  • Tới Cảng Mây Trắng
  • Nói chuyện với Ku Yang ở phía trước Phòng trọ Đông Phong

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Xuyên thủng hàng phòng ngự (Phần 7 – Chương 6)