home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Xuyên qua đầu mũi kim (Phần 2 – Chương 33)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Xuyên qua đầu mũi kim (Phần 2 – Chương 33)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Lấy Lông của Hắc Điểu từ Tổ Hắc Điểu
  • Nói chuyện với Gieomul ở Làng Nanh Sói

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Xuyên qua đầu mũi kim (Phần 2 – Chương 33)