home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Vua trộm cướp (Phần 4 – Chương 9)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Vua trộm cướp (Phần 4 – Chương 9)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Rời khỏi Sảnh Nhuộm
  • Nói chuyện với Yu Chun ở Xưởng Nhuộm
  • Nói chuyện với Jan Wong ở Xưởng Nhuộm
  • Nói chuyện với Jan Wong ở Làng Phong Niên
  • Tới Xưởng Nhuộm gặp Jan Wong
  • Đánh bại Yunsang
  • Nói chuyện với Yu Chun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Vua trộm cướp (Phần 4 – Chương 9)