home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Vị khách không mời (Phần 5 – Chương 2)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Vị khách không mời (Phần 5 – Chương 2)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Vào trà trọ ở Thiên Đỉnh
  • Nói chuyện với Gwak Chil
  • Đánh thức Bonmari và Somah
  • Dùng lệnh /giandu nói chuyện với Somah
  • Nói chuyện với Gwak Chil
  • Đi vào bếp và đánh baik con lợn rừng
  • Nói chuyện với Gwak Chil
  • Nói chuyện với ứng viên Hồng Môn Musang ở trên Đồi
  • Truyền khí để hồi sinh Musang
  • Nói chuyện với Gwak Chil

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Vị khách không mời (Phần 5 – Chương 2)