home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Vào hầm mỏ (Phần 2 – Chương 13)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Vào hầm mỏ (Phần 2 – Chương 13)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Di chuyển đến Trại Yonkai, đánh bại lính canh khu khai quật, giải cứu Miryung
  • Gặp Miryung tại Nhà của Lusung trong Làng Đá
  • Nói chuyện với Jinbin

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Vào hầm mỏ (Phần 2 – Chương 13)