home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tứ đại hộ vệ (Phần 3 – Chương 20)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tứ đại hộ vệ (Phần 3 – Chương 20)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Nanh Xám tại Cổ Đô Cổng Chính
  • Bảo vệ Cổ Đô cho đến khi nghi lễ hoàn thành
  • Nói chuyện với Nanh Xám
  • Nói chuyện với Sư phụ Hong
  • Nói chuyện với Nanh Xám tại Trại Huyết Sắc

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tứ đại hộ vệ (Phần 3 – Chương 20)