home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trụ Hắc Ám (Phần 6 – Chương 8)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trụ Hắc Ám (Phần 6 – Chương 8)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Điều tra Long Mạch và tìm nguồn của Hắc Khí
  • Phá hủy 3 Ngọc Hỏa Ngục
  • Nói chuyện vứi Đô Đốc Poharan
  • Phong ấn 2 trụ hắc ám
  • Tiêu diệt Garu
  • Nói chuyện vứi Đô Đốc Poharan
  • Đánh bại Poharan
  • Sử dụng khí để làm Poharan bình tĩnh
  • Nói chuyện vứi Đô Đốc Poharan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trụ Hắc Ám (Phần 6 – Chương 8)