home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trí thông minh của lũ sói (Phần 2 – Chương 31)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trí thông minh của lũ sói (Phần 2 – Chương 31)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Yonkai ở Vách Gió Độc (để đến được Vách Gió Đọc, bạn tìm một mỏm đá có đường lên gần khu vực đó, chạy lên đỉnh mỏm đá rồi nhảy khinh công qua một tảng đá nhỏ lơ lửng, trước khi khinh công qua tiếp Vách Gió Độc)
  • Đi đến Sàn Thách Đấu, giải cứu Gil và nói chuyện với ông ta
  • Nói chuyện với Wigo tại Làng Nanh Sói

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trí thông minh của lũ sói (Phần 2 – Chương 31)