home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trên đỉnh núi cô độc (Phần 4 – Chương 30)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trên đỉnh núi cô độc (Phần 4 – Chương 30)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Tìm hiểu địa hình trên đường đến Thành Sương Bạc (không dịch chuyển mà hãy chạy bộ đến)
  • Khám phá thành Sương Bạc
  • Chống đỡ 7 linh hồn của bang Sương Bạc
  • Nói chuyện với Yunma Kahn
  • Đánh bại kiếm sư Yehang
  • Lên đến đỉnh của Tàn Tích Hoàng Thành (dùng Long Mạch để lên)
  • Đuổi theo cô gái mặc đồ trắng (thời trẻ của Jinsoyun)
  • Sử dụng Long Mạch để đi đến Đỉnh Jiwan
  • Tìm hiểu sự thật và theo cô gái mặc đồ trắng
  • Nói chuyện với Jiwan ở Đỉnh Núi

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trên đỉnh núi cô độc (Phần 4 – Chương 30)