home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trận chiến cuối cùng (Phần 4 – Chương 37)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trận chiến cuối cùng (Phần 4 – Chương 37)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Tế Đàn Thiên Mệnh
  • Nói chuyện với Dodan
  • Tìm Dochun gần Tế Đàn Thiên Mệnh
  • Nói chuyện với Dochun
  • Chiến đấu với Jinsoyun ở Tế Đàn Thiên Mệnh và đánh bại sứ thần Hắc Ám
  • Đọc thư sư phụ Hong ở thanh nhiệm vụ bên phải màn hình
  • Dịch chuyển đến Thiên Đỉnh (không vào Long Mạch)
  • Nói chuyện với Jinyung ở Thiên Đỉnh

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Trận chiến cuối cùng (Phần 4 – Chương 37)