home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tội ác của quá khứ (Phần 3 – Chương 18)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tội ác của quá khứ (Phần 3 – Chương 18)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Di chuyển đến Trại Tị Nạn
  • Nói chuyện với Doyung
  • Đánh bại những cư dân bị nhiễm độc và nói chuyện với Doyung
  • Nói chuyện với Doyung tại Cổ Đô – Cổng Chính

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tội ác của quá khứ (Phần 3 – Chương 18)