home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tìm rượu (Phần 1 – Chương 14)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tìm rượu (Phần 1 – Chương 14)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi tới hang Bọ cạp và tìm rượu (nhớ vào trong hang nhé)
  • Nói chuyện với Lão Cho ở Làng Lục Bảo

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tìm rượu (Phần 1 – Chương 14)