home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tìm kiếm manh mối (Phần 4 – Chương 5)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tìm kiếm manh mối (Phần 4 – Chương 5)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đi vào Hang Ác Quỷ cùng Thầy Tiên Tri và đánh bại Cương Thi Vạn Lĩnh
 • Nói chuyện với đứa trẻ bị bắt
 • Nói chuyện với Sopong ở Cổng vào Kho Lương Thực
 • Đến doanh trại Lục Mộc
 • Giải cứu dân làng
 • Nói chuyện với dân làng
 • Leo lên tháp canh bên trái và gõ /dotham để do thám doanh trại (nhảy lên cái lều rồi nhảy lên tường thành để lên tháp canh)
 • Leo lên tháp canh bên phải và gõ /dotham để do thám doanh trại
 • Giải cứu dân làng
 • Tìm Tuần binh Talus bị bắt
 • Nói chuyện với Tuần binh Talus
 • Đi đến Hang Lục Mộc
 • Đánh bại thú cứng của Maungsan và đàn áp hắn
 • Nói chuyện với Yu Chun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tìm kiếm manh mối (Phần 4 – Chương 5)