home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tiếng hú đêm trăng (Phần 3 – Chương 7)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tiếng hú đêm trăng (Phần 3 – Chương 7)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Dụ Hắc Báo bằng cách giết chết một con Hươu Xạ, sau đó thu được Da Báo Đen
 • Đi tới Phòng Thủ Lĩnh ở Hang Sói
 • Đánh bại Chỉ huy trưởng tộc sói ở Hang Sói và nói chuyện với Belen Sẵn Sàng
 • Đi theo Belen Sẵn Sàng
 • Nói chuyện với Iksanun ở Cổng Hang Sói
 • Tìm và hỗ trợ Salkhi Nhanh Nhẹn
 • Đi qua cầu với Salkhi Nhanh Nhẹn
 • Kích hoạt Lam Trụ bằng cách sử dụng Lam Lang Hồn (nhặt viên ngọc màu xanh lam rồi đến trụ nhấn F, trụ nào được thì nhấn)
 • Kích hoạt Lục Trụ bằng cách sử dụng Lục Lang Hồn (nhặt viên ngọc màu xanh lục rồi đến trụ nhấn F, trụ nào được thì nhấn)
 • Kích hoạt Huyết Trụ bằng cách sử dụng Xích Lang Hồn (nhặt viên ngọc màu đỏ rồi đến trụ nhấn F, trụ nào được thì nhấn)
 • Nói chuyện với Belen Sẵn Sàng
 • Tiếp nhận Nguyên Khí của Thần Sói
 • Nói chuyện với Salkhi Nhanh Nhẹn
 • Nói chuyện với Bondu ở Nhà Trọ Khiêu Lãng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tiếng hú đêm trăng (Phần 3 – Chương 7)