home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tiền đồn Hải Tặc Đen (Phần 1 – Chương 10)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tiền đồn Hải Tặc Đen (Phần 1 – Chương 10)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đi đến Tiền đồn Hải tặc đen
 • Hạ gục 4 tên Hải tặc đen đang đe dọa Chengun
 • Nói chuyện với Chengun
 • Bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của Wungsam (đến chỗ cái bàn có thức ăn, nhấn F)
 • Trốn vào góc và chờ Wungsam ăn
 • Nói chuyện với Bumbak
 • Tìm kiếm chìa khóa trên người Wungsam
 • Giải cứu ha Jungwang
 • Giải cứu vệ binh làng tre bị nhốt trong cũi và tìm kíp nổ trong thùng dụng cụ thứ nhất cùng với Ha Jungwang tại Tiền đồn Hải tặc đen (đi theo thắng Ha Jungwang, nó đánh ai thì đánh đó)
 • Tìm kip nổ trong thùng dụng cụ thứ 2
 • Tìm kip nổ trong thùng dụng cụ thứ 3
 • Thay thế các bộ phận trong thùng thuốc nổ, sau đó đi đến ngòi kích nổ cùng Jungwang
 • Kích nổ và hạ gục Wungsam
 • Đối thoại với Yigan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tiền đồn Hải Tặc Đen (Phần 1 – Chương 10)