home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thứ xứng đáng thuộc về họ (Phần 3 – Chương 27)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thứ xứng đáng thuộc về họ (Phần 3 – Chương 27)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Xác định vị trí đội trưởng lính đánh thuê Talus ở Trại Lính đánh Thuê
 • Nói chuyện với Kangbok tại Trại Quân Talus
 • Đánh bại binh lính Talus đang tấn công Nanh Búa và nói chuyện với hắn ta
 • Đánh bại binh lính Talus đang tấn công Salkhi Nhanh Nhẹn và nói chuyện với hắn ta
 • Đánh bại Yongwan tại Trại Quân Talus
 • Đánh bại Ugum
 • Đuổi theo Ugum đến Làng Quilyn
 • Đánh bại Ugum ở Làng Quilyn
 • Đánh bại Doyuhan ở Mỏ Hoàng Gia
 • Nói chuyện với Hojao
 • Đánh bại Yongchul ở Lối vào Thiên Môn
 • Nói chuyện với Taywo – trưởng làng Qilyn

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thứ xứng đáng thuộc về họ (Phần 3 – Chương 27)