home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thử thách học giả (Phần 1 – Chương 17)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thử thách học giả (Phần 1 – Chương 17)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Bát đại sư phụ ở bên trong Hang Long Huyết
  • Nói chuyện với Hansu
  • Đánh bại 3 Mộc Nhân
  • Nói chuyện với Sansu
  • Đánh bại 5 Mộc Nhân
  • Nói chuyện với Lão Cho ở Hang Long Huyết sau khi hoàn thành nhiệm vụ “Tiếng gọi phe phái” (bạn chọn về phe Huyết Tộc hoặc Thiên Thanh từ 2 NPC có ký hiệu màu xanh trên đầu đứng gần Lão Cho)
  • Nói chuyện với Bát đại sư phụ
  • Nghe Lão Cho giải thích về Bảng kỹ năng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thử thách học giả (Phần 1 – Chương 17)