home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thủ phạm lộ diện (Phần 5 – Chương 5)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thủ phạm lộ diện (Phần 5 – Chương 5)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Gomduri ở Hang Ổ Hắc Điểu (dịch chuyển đến Vách Gió Độc – Đại Mạc, dùng khinh công nhảy đến các mảng đá trên không để tìm Gomduri)
  • Đi đến Sàn Thách Đấu Băng Cướp Vui Nhộn
  • Tìm và giải cứu Jinbin trong các phòng giam
  • Lật một cái bàn và gây sự đánh nhau
  • Đi đến Vườn Bạo Chúa (dịch chuyển Trấn Vô Nguyệt – Đại Mạc)
  • Nói chuyện với Hang Sirang
  • Đánh bại Phòng vệ cỏ độc ở Vườn Bạo Chúa để triệu hồi Cai Ngục Cỏ Độc (đánh Lính Phòng vệ để triệu hồi Thủ Lĩnh Giám Sát, đánh đến khi nào Thủ Lĩnh Giám Sát rớt thư thì thôi)
  • Mở túi đồ và đọc mật lệnh của Môn Đồ Huyết Dụ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thủ phạm lộ diện (Phần 5 – Chương 5)