home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thông báo bị bỏ quên (Phần 1 – Chương 20)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thông báo bị bỏ quên (Phần 1 – Chương 20)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Cưỡi Long Mạch đến Đảo Đá Thông rồi nói chuyện với Buyong tại Lều Đá Thông. Đảo Đá Thông ở phía Đông Nam làng Lục Bảo.
  • Nói chuyện với Chegun trong Doanh trại Hắc Long
  • Hạ gục Cai ngục Hắc Long
  • Thả Dodan
  • Nói chuyện với Dodan
  • Hộ tồng Dodan và Chegun
  • Tìm túi đồ của Bumbak
  • Nói chuyện với Dodan
  • Nói chuyện với Buyong

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thông báo bị bỏ quên (Phần 1 – Chương 20)