home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thắp sáng ngọn lửa (Phần 2 – Chương 24)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thắp sáng ngọn lửa (Phần 2 – Chương 24)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Tạo tia lửa điện trên cái cây cháy ở cổng vào Làng Gốm
  • Thắp cháy tia lò nung của Pochung ở Làng Gốm
  • Nói chuyện với Pochung

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Thắp sáng ngọn lửa (Phần 2 – Chương 24)