home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tân Hồng Môn (Phần 5 – Chương 11)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tân Hồng Môn (Phần 5 – Chương 11)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Trò chuyện với Bunyang tại Thiên Đỉnh
  • Đi lấy Hồng Môn Bảo Điển cũ nát tại Sảnh Sư Phụ
  • Đọc Hồng Môn Bảo Điển cũ nát trong túi đồ
  • Trò chuyện với Bunyang tại Nhà bếp

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Tân Hồng Môn (Phần 5 – Chương 11)