home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự sụp đổ của Làng Quilyn (Phần 3 – Chương 1)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự sụp đổ của Làng Quilyn (Phần 3 – Chương 1)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Madun ở Chợ Đen (yêu cầu cấp 36)
 • Nói chuyện với dân làng hoảng sợ Hyojun ở Thiên Môn
 • Đánh bại 2 Quân đội Talus và cứu Chunpung
 • Nói chuyện với Chunpung
 • bảo vệ Hyojun và Chunpung
 • Nói chuyện với Chunpung ở Làng nghề Quilyn
 • Bảo vệ Chunpung trong khi tìm kiếm Daiwon
 • Giải cứu Daiwon
 • Lục soát những ngôi nhà để tìm người sống sót
 • Dập tắt ngọn lửa và nói chuyện với Kuwin (chú ý cần lấy nước để dập tắt ngọn lửa trước khi vào nhà)
 • Bảo vệ và đi theo Ilsim
 • Nói chuyện với Thị trưởng Taywo
 • Nói chuyện với Won Unjay
 • Nói chuyện với Won Sujin ở Mỏ Linh Thạch

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự sụp đổ của Làng Quilyn (Phần 3 – Chương 1)