home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự ngây thơ bị đánh cắp (Phần 6 – Chương 7)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự ngây thơ bị đánh cắp (Phần 6 – Chương 7)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đến Làng Thổ Dân
  • Nói chuyện với Nanh Xám
  • Niêm phong những trụ Hắc ám tại Rừng tím
  • Nói chuyện với linh hồn lang thang
  • Niêm phong những trụ Hắc ám tại Rừng tím
  • Nói chuyện với linh hồn lang thang
  • Lấy lá bùa thần chú  từ Boss Kairim ở Điện Hạ Thiên (Làng Thổ Dân) hoặc lấy từ những chiến binh thổ dân
  • Nói chuyện với Nanh Xám tại Điện Hạ Thiên (Làng Thổ Dân)

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự ngây thơ bị đánh cắp (Phần 6 – Chương 7)