home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự lụi tàn của ánh sáng (Phần 3 – Chương 28)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự lụi tàn của ánh sáng (Phần 3 – Chương 28)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Thiên Môn
  • Nói chuyện với Junghado
  • Tiến đến gần Thiên Môn
  • Đánh bại Nữ Chúa Bò Cạp
  • Giao đấu với Jinsoyun
  • Nói chuyện với Mushin
  • Theo Mushin đến Thiên Môn và nói chuyện với hắn
  • Enter + gõ lệnh /chaptay + enter
  • Nói chuyện với Yura tại làng Thân cây tầng 2

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự lụi tàn của ánh sáng (Phần 3 – Chương 28)