home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự hi sinh của Bát đại sư phụ (Phần 4 – Chương 22)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự hi sinh của Bát đại sư phụ (Phần 4 – Chương 22)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Tiến vào Hang Thánh Nhân
  • Ném viên đá vào Lusung
  • Đi sâu vào hang thánh nhân
  • Tiến đến Mushin
  • Gõ /giandu trước mặt Jinsoyun
  • Nhặt dao găm lên
  • Nói chuyện với tu sĩ Hyungdam
  • Thắp hương ở Tu Viện Rừng Tuyết
  • Nói chuyện với tu sĩ Hyungdam

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sự hi sinh của Bát đại sư phụ (Phần 4 – Chương 22)