home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sói thần (Phần 3 – Chương 6)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sói thần (Phần 3 – Chương 6)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Thu thập 5 Da của Gấu Nâu
 • Nói chuyện với Bondu ở Nhà Trọ Khiêu Lăng
 • Nhấn phím SHIFT + F3, rồi chọn 1 và nhấn hành động ” Chấp tay” hoặc sử dụng cảm xúc /chaptay ở Điện Hắc Lang
 • Nói chuyện với Hắc Lang Phù Thủy Đại Phu
 • Nói chuyện với Bondu trên ngọn đá cao ở Nhà Trọ Khiêu Lăng (đi lên đỉnh đá cao nhất bằng cách trèo lên theo đường dẫn ở bên trái Nhà Trọ Khiêu Lăng, nhảy lần lượt lên các mỏm đá để đến)
 • Đốt lửa báo hiệu
 • Nói chuyện với Salkhi Nhanh Nhẹn ở Lều Chiến Tộc Sói
 • Đánh bai 5 Binh Lính Talus
 • Nói chuyện với Khoid Chớp Nhoáng
 • Thu hồi ngọn giáo của Tộc sói hung hăng
 • Nói chuyện với Khoid Chớp Nhoáng
 • Nói chuyện với Salkhi Nhanh Nhẹn ở Lều Chiến Tộc Sói
 • Nói chuyện với Bondu ở Nhà Trọ Khiêu Lăng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sói thần (Phần 3 – Chương 6)