home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sói đội lốt cừu (Phần 3 – Chương 11)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sói đội lốt cừu (Phần 3 – Chương 11)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi tới Nhà Trọ Bờ Biển
  • Nói chuyện với Ilsim
  • Đánh bại Binh Lính Talus Kỳ Lạ ở gần đó
  • Nói chuyện với Ilsim
  • Nói chuyện với Sungwu
  • Thu được 5 Phân Công Nhiệm Vụ sau khi đánh bại Hải Tặc Đen ở gần Hang Người Đá
  • Nói chuyện với Sungwu ở Nhà Trọ Bờ Biển

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sói đội lốt cừu (Phần 3 – Chương 11)