home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sâu thẳm trong rừng ảo giác (Phần 1 – Chương 12)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sâu thẳm trong rừng ảo giác (Phần 1 – Chương 12)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Dochun tại Lò Than (chạy theo hướng tiền đồn Rừng hắc ám, hắn ở trong ngôi nhà)
  • Nói chuyện với Wi Wonhong
  • Kiểm tra tử thi phân hủy ở trong rừng ảo giác
  • Tìm chủ nhân của huy hiệu tại Lò than
  • Nói chuyện với Wi Wonhong (trong ngôi nhà)
  • Nói chuyện với Ha Jungwang
  • Thu thập Hỏa thảo bên ngoài Lò than (đến vòng tròn xanh trên bản đồ để thu thập)
  • Nói chuyện với Paso

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Sâu thẳm trong rừng ảo giác (Phần 1 – Chương 12)