home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ra tay trước (Nv hàng ngày)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ra tay trước (Nv hàng ngày)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đánh bại Đội trưởng lính đánh thuê Hải Tặc Đen
  • Nói chuyện với Yigan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ra tay trước (Nv hàng ngày)