home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quyết định sát sao (Phần 7 – Chương 11)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quyết định sát sao (Phần 7 – Chương 11)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Tới lâu đài sắt cổng cung điện Ethereal và trò chuyện với Chol Mugo
 • Lên đến những bậc thang trên cùng từ Lâu đài Sắt cổng đông cung điện
 • Túm lấy Bát Đại Hội Đồng ở Lâu Đài Sắt
 • Trò chuyện với Ku Yang
 • Lên tầng 2 Lâu Đài Sắt
 • Tiêu diệt Wu Ron
 • Nói chuyện với Jin Bin
 • Lên tầng trên cùng của Lâu Đài Sắt (dùng long mạch di chuyển vào)
 • Tiêu diệt chỉ huy giáo phái Hắc Long
 • Nói chuyện với Jin Bin
 • Nói chuyện với Jin Soyun
 • Trò chuyện với Tayjin
 • Trò chuyện với Ku Yang
 • Trò chuyện với Chol Mugo
 • Trò chuyện với Bunyang

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quyết định sát sao (Phần 7 – Chương 11)