home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quỷ đô (Phần 3 – Chương 16)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quỷ đô (Phần 3 – Chương 16)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Địa Đạo Nanh Nhọn
  • Nói chuyện với Thủ Lĩnh Nanh Búa tại Cổ Đô Cổng Đô
  • Đánh bại Thây Ma Tướng Quân Chan
  • Nói chuyện với Thủ Lĩnh Nanh Búa tại Cổ Đô Cổng Đô
  • Nói chuyện với Nanh Xám tại Trại Nanh Nhọn
  • Nói chuyện với Nanh Đỏ
  • Thu hồi lại quyền trượng của Nhà Hiền Triết Nanh Nhọn
  • Đánh bại 5 Cương Thi Thiên Lĩnh và 5 Cương Thi Quỷ Ám
  • Tìm Nanh Đỏ tại Chốt Vệ Hồn
  • Nói chuyện với Nanh Xám tại Trại Nanh Nhọn

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quỷ đô (Phần 3 – Chương 16)