home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quê nhà bị thiêu rụi (Phần 7 – Chương 10)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quê nhà bị thiêu rụi (Phần 7 – Chương 10)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đi đến Quận Kế Bàng, bên trong vườn cung điện Ethereal (dịch chuyển đến Trại Thiên Mệnh, Vườn Thiên Mệnh)
 • Trò chuyện với Le Su
 • Tiêu diệt quân viễn chinh giáo phái Hắc Long, giải cứu người dân ở quận Kế Bàng
 • Trò chuyện với Le Su
 • Đánh bại đội trường Jin Tan
 • Tìm Rekku
 • Đến khu vực tập luyện bên trong quận Kế Bàng
 • Tiêu diệt Kanguk
 • Truyền khí cho Ku Yang
 • Trò chuyện với Ku Yang
 • Trò chuyện với Chol Mugo tại Tàu Chiến

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quê nhà bị thiêu rụi (Phần 7 – Chương 10)