home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quán quân võ sư hoàng gia (Phần 4 – Chương 13)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quán quân võ sư hoàng gia (Phần 4 – Chương 13)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Ryu Heon ở Trại Cảnh Vệ
  • Nói chuyện với Gwan Hui ở Đấu Trường Hoàng Gia
  • Vào vòng đấu sơ khảo 1
  • Đánh bại các thí sinh
  • Nói chuyện với Gwan Hui
  • Vào vòng đấu sơ khảo 2
  • Nói chuyện với Gwan Hui

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Quán quân võ sư hoàng gia (Phần 4 – Chương 13)