home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ôi sư phụ, sư phụ của ta (Phần 5 – Chương 3)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ôi sư phụ, sư phụ của ta (Phần 5 – Chương 3)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Sảnh Thách Đấu (Thiên Đỉnh)
  • Nói chuyện với ứng viên hồng môn Jonyong (nói chuyện 3 lần)
  • Chuẩn bị Mộc Nhân từ các bộ phận trong thùng, sau đó truyền khí để kích hoạt chúng)
  • Thắp hương ở Sảnh Sư Phụ
  • Nói chuyện với Bunyang

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ôi sư phụ, sư phụ của ta (Phần 5 – Chương 3)