home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nữ tu tuyệt vọng (Phần 2 – Chương 6)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nữ tu tuyệt vọng (Phần 2 – Chương 6)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Hongil tại Làng Bóng Xế
  • Nói chuyện với Baymu tại Lều Chiêm Tinh
  • Nói chuyện với tướng Han
  • Nói chuyện với Baymu
  • Hạ gục Đầu Sấm Đền Thờ để lấy phong ấn (ở Động Rễ Ngầm)
  • Đặt phong ấn vào 5 vị trí triệu hồi
  • Hạ gục Người gác cổng và lấy trái tim
  • Nói chuyện với Baymu
  • Trả tự do cho linh hồn của Thi thể mục rữa
  • Nói chuyện với Baymu

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nữ tu tuyệt vọng (Phần 2 – Chương 6)