home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nổi xung thiên (Phần 1 – Chương 25)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nổi xung thiên (Phần 1 – Chương 25)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Bojimu
  • Thu thập 8 mảnh đá từ Quái vật đá
  • Nói chuyện với Bojimu
  • Nói chuyện với Somunbu

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nổi xung thiên (Phần 1 – Chương 25)