home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nỗi đau trong quá khứ (Phần 5 – Chương 6)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nỗi đau trong quá khứ (Phần 5 – Chương 6)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Chùa Hoàng Hôn (Vườn Bạo Chúa)
  • Đánh bại Sam Hwan và nói chuyện với Han Sirang
  • Đánh bại trung úy Đạo quân hắc ám và nói chuyện với Unak
  • Điều tra những chiếc chum khả nghi
  • Nói chuyện với Wolyong
  • Theo lối cầu thang xuống 1 căn phòng trong Chùa Hoàng Hôn
  • Đánh bại Thủ lĩnh Hắc Ám Gwihwan
  • Nói chuyện với Jinbin
  • Nói chuyện với Wolyong

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nỗi đau trong quá khứ (Phần 5 – Chương 6)