home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nơi có những kỷ niệm (Phần 7 – Chương 9)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nơi có những kỷ niệm (Phần 7 – Chương 9)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Trò chuyện với Juna trên boong tàu chiến
 • Trò chuyện với Jinbin
 • Trò chuyện với Juna tại đội gác công bên ngoài khu rừng quên lãng
 • Tiêu diệt 9 Nanh Nhọn và giành lấy mãnh vỡ đổi thay ngoài Khu Rừng Quên Lãng
 • Di chuyển đến cột lễ nghi bên trong vùng đất của nanh nhọn ở khu rừng quên lãng
 • Kiểm soát 4 viên ngọc ở đằng trước Cột lễ nghi
 • Tiêu diệt Damun ở trước Cột lễ nghi
 • Kiểm soát Cột lễ nghi, đoạt lấy mảnh vỡ Hòn đá nổi
 • Trò chuyện với Juna tại Đội Gác Công, khu rừng quên lãng
 • Đọc lá thư trong rương
 • Trò chuyện với Juna

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nơi có những kỷ niệm (Phần 7 – Chương 9)