home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những trường hợp bất ngờ (Phần 6 – Chương 4)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những trường hợp bất ngờ (Phần 6 – Chương 4)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Ryu tại Thiên Đỉnh
  • Nói chuyện với Chengun tại Bờ Biển Làng Tre
  • Nói chuyện với Dodan
  • Lấy Mệnh lệnh khả nghi từ Shin Dabal
  • Đọc Mệnh lệnh khả nghi từ túi đồ
  • Nói chuyện với Gwak Jun tại Phòng Hồi Phục – Làng Tre
  • Nói chuyện với Chengun
  • Nói chuyện với Gwak Jun
  • Ròi khỏi Phòng hồi phục, đánh 2 tên hải tặc đen rồi nói chuyện với Dodan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những trường hợp bất ngờ (Phần 6 – Chương 4)