home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những niên đại kỳ lạ (Phần 3 – Chương 17)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những niên đại kỳ lạ (Phần 3 – Chương 17)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Nanh Búa ở Trại Huyết Sắc
 • Đánh bại 8 Nhện Nhiễm Tà Khí ở Quỷ Đô
 • Nói chuyện với Nanh Búa ở Trại Huyết Sắc
 • Nói chuyện với Nanh Búa ở Trại Đau Đớn
 • Giúp Nanh Búa tìm Doyung
 • Nói chuyện với linh hồn của Lee Sunghui tại Trại Đau Đớn
 • Đánh bại thây ma Doyung
 • Nói chuyện với linh hồn của Doyung
 • Đánh bại thây ma Tướng quân Chan
 • Nói chuyện với linh hồn của Doyung
 • Nói chuyện với Nanh Xám
 • Nói chuyện với Tướng quân Chan trong Trại Quân Doyung tại Cổ Đô

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những niên đại kỳ lạ (Phần 3 – Chương 17)